Elektrik Tüketim Desteği Yardımı

or

28/02/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 01/03 2019 tarihinden itibaren Elektrik Tüketim Desteği verilmeye başlanmıştır.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunması gerekmektedir. Vakıftan düzenli yardım alan vatandaşlar PTT üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Düzenli yardım alan kişi elektrik faturasını PTT’ ye götürecek gerekli indirim yapıldıktan sonra ödemesi gereken geriye kalan ücreti ödeyecektir.

En çok sorulan sorulardan biri de ”Evde Bakım Aylığı” alan kişiler bu yardımdan faydalanamayacaklar. Çünkü Elektrik Tüketim Desteği sadece SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDAN düzenli yardım alan kişilere sağlanan bir haktır. Diğer kurumlardan alınan yardımlar fayda sahibi değildir.

Kimler Faydalanacak?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı ile her ne ad altında olursa olsun hak sahipliği belirlenen düzenli yardım ve aylığı alan kişiler Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanacaklar.

Yararlanma Kriterleri

Elektrik tüketim desteği tahakkuk ettirilecek kişilerin destek programından faydalanabilmesi için;

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerde bulunmak,
  3. Ödenecek faturanın serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki mesken abone grubuna ait olmak, kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

Hesaplama Nasıl Yapılacak?

  • Elektrik tüketim desteği ödeme hesabında hak sahibi adına her ay ;
  • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat,
  • 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat,
  • 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat, karşılığı tutarınca kaynak bulundurulur. Aktarılan tutarlar PTT şubelerince sadece destek programı için kullandırılır.

Hanede birden fazla düzenli yardımdan faydalanılması ya da aynı hanede birden fazla ailenin bulunması durumunda, her bir düzenli yardım veya aile için haneye birden fazla elektrik tüketim desteği sağlanmaz.

Sosyal Uyum Yardımı ProgramıSosyal Uyum Yardımı programı, 28 Kasım 2016 tarihi itibari ile Türkiye’ de yaşayan ”99” ile başlayan kimlik numarasına sahip Suriyeli ve diğer tüm yabancıların başvurabileceği yardım programıdır.

Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlıklarına yapılacaktır. SUY programı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile Kızılay’ ın ortak çalışması sonucunda yürütülmektedir.


demografik kriterler


1-18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu haneler

2- Hanede en az 1 engelli (%40 ve üzeri) bulunan aileler

3- Tek kadından oluşan haneler

4- 18 yaşından küçük en az kişinin olduğu haneler

5- 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin olduğu ve 18 yaşından küçük en az 1 bireyin olduğu haneler (60 ve üzeri birey varsa dahil edilecek)

SUY programında olduğu gibi Yabancılara Yönelik ŞEY programında da ödemeler Kızılay Kart üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Şartlı Gebelik Yardımı

Şartlı Gebelik Yardım Programı, hak sahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dahil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.

Sağlanan Yardımlar

Şartlı Gebelik yardımı kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yerine getiren hak sahiplerine gebelik, doğum ve lohusalık yardımları yapılmaktadır.

Bu kapsamda gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında aylık 35 TL; canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL; son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35 TL ödeme yapılır. Hak sahibinin gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi veya düşük yapılması durumunda, yalnızca doğum tarihine veya düşük yapılan tarihe kadar ödeme yapılır.

Başvuru

Şartlı Gebelik Yardım Programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve kadının gebeliğini ispatlar belge dışında herhangi bir belge istenmemektedir. Başvuru, tercihen gebe kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikah şartı aranır.

Yararlanma Şartları

Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında hak sahibi olabilmek için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekir.

Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrollerini yaptırması gerekir. Buna göre, gebe kadının yaptırması gereken sağlık takip ve izlemleri aşağıdaki gibidir;

1. izlem 14. haftaya kadar (tespit ve izlem);

2. izlem 18-24 haftalar arasında;

3. izlem 28-32 haftalar arasında;

4. izlem 36-38 haftalar arasında,

olmak üzere, gebelik boyunca Sağlık Bakanlığı SağlıkNet sisteminde toplam 4 izlem takibidir.

Bunlardan birincisi; gebe kadın için birinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 1 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 1 numaralı takip bilgisi geldiğinde, bu izlem için dört takip tutarı kadar (4 x 35 TL= 140 TL) ödeme alınabilecektir.

İkinci izlem; gebe kadın için ikinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 2 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 2 numaralı takip bilgisi geldiğinde, bu izlem için üç takip tutarı kadar (3 x 35 TL= 105 TL) ödeme alınabilecektir. Üçüncü izlem; gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar en az bir kere

sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

Dördüncü izlem; gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

Şartlı gebelik sağlık yardım programından bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar en fazla 315,00 TL (9 izlem X 35 TL= 315 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

Yardımın Feshedilmesi, Durdurulması ve Yeniden Başlatılması

Şartlı gebelik yardım programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığı durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

1. Haksahibi kadının vefatı,

2. Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, otomatik olarak feshedilir.

3. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu,

4. Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, otomatikman geçici olarak durdurulur.

2019 YILI YARDIMLAR ÜCRET TABLOSU

2022 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIKLAR

YAŞLI AYLIĞI: 601,41 TL

%40-%69 ARASI ENGELLİ AYLIĞI: 480,08 TL

%70 VE ÜZERİ ENGELLİ AYLIĞI: 720,12 TL

18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 480,08 TL

DÜZENLİ YARDIM PROGRAMLARI

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM 2 AYDA 1: 550 TL

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI 2 AYDA 1: 550 TL

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI 2 AYDA 1: 200 TL

ÖKSÜZ YETİM YARDIMI 2 AYDA 1: 200 TL

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM PROGRAMI: 120 TL

KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI: 1305,97 TL

ŞARTLI EĞİTİM, SAĞLIK, GEBELİK YARDIMI

İLKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİSİ: 35 TL

ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİSİ: 50 TL

İLKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİSİ: 40 TL

ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİSİ: 60 TL

ŞARTLI SAĞLIK YARDIM: 35 TL

ŞARTLI GEBELİK YARDIMI:35 TL

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI: 150 TL

DOĞUM YARDIMI

Türk Vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

G0(YEŞİLKART): Kişibaşına düşen gelir 0-852,79 TL Primi devlet tarafından ödenir.

G1: Kişi başına düşen gelir 852,79 ve üzeri ise aylık 76,75 TL ödeme yapar.

Düzenli merkezi yardımlar ücret tablosu yayınlanmış olup 2022 sayılı kanuna göre düzenlenmiş yardım programında değişiklikler olduğu göze çarpmaktadır. Yine ücret tablosunda düzenli yardım programında bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ücret tablosunda göze çarpan çoklu doğum yardımı programında ise çocuğu 0-24 aylık arasında olması gerekmektedir. Bu yardım programı da ücret tablosunda 2019 yılında ilk kez yayımlanmıştır. Kronik hastalara yönelik yardım programı da ücret tablosunda bu yıl yayımlanmıştır.

2019 Yılı Muhtaçlık Sınırı

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik kanununa göre; muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (Ocak-Haziran 2019 için 609,67 TL) fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu kanun kapsamındadır. Bu kanuna göre 2022 sayılı kanuna tabi olan engelli aylığı, engelli yakını aylığı, yaşlı aylığı, slikozis yardımı bu kapsamdadır.http://www.sosyalyardimci.com/engelli-ayligi/

Evde Bakım Aylığı İçin Muhtaçlık Sınırı

Evde bakım aylığında ise muhtaçlık hesaplaması farklı olup muhtaçlık sınırı 1.219,35 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca yakın zamanda başlatılan Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı muhtaçlık sınırı da 1.219,35 TL olarak belirlenmiştir.

2019 yılı Evde Bakım Aylığı ve Kronik Hastalara Yönelik Yardım programı ücreti 1.305,97 TL olarak belirlenmiştir.