18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

18 yaş altı engelli yakını aylığı olarak da isimlendirilen engelli yakını aylığı;

  • Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirmesi gerekmektedir. Kendisine bakmakla yükümlü bir yakını bulunan 18 yaşından küçük, en az %40 ve üzeri engelli yakını olan,
  • Çocuğa bakan anne veya babanın sosyal güvencesi bulunmaması halinde, yani her ikisinin de sosyal güvencesi olmaması halinde,
  • Hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin aylık net tutarının 1/3′ ünden (2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için 609,67 TL) az olan kişilere bağlanır.

İkamet adresinde bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giderek başvuru yapılacaktır.

İstenen Belgeler

  • Aylık başvuru formu (Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından verilen sosyal yardım dosyası açtırma formu, engelli yakını aylığı dilekçesi)
  • Engel ölçütü, sınıflandırması ve engellilere verilecek Sağlık Kurulu Raporu.

Engelli Yakını Aylığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  • Engelli Yakını Aylığında, aylığı alan kişi kim olursa olsun evli olmaları halinde aynı hanede yaşamasalar bile hem annenin hem de babanın sosyal güvenceli olmaması gerekmektedir.
  • 18 yaşından küçük engelli yakınlarına aylık bağlanabilmesi için kanuni velisi olan anne ya da baba başvuruda bulunabilir. Boşanma durumunda velayetin verildiği kişi tarafından mahkemeden alınmış olan velayet belgesi ile başvuruda bulunabilir. Engelli ile aynı hanede ikamet eden, fiili bakımı gerçekleştiren ve velayet belgesi bulunan herhangi bir yakını da aylığa başvuru yapabilir.

Birlikte Alınamayacak Aylık Türleri

Kişinin Yaşlı veya %40-69 arası engelli aylığı alması, fiilen bakımını üstleneceği yakını bulunması durumunda 18 yaş altı engelli yakını aylığı bağlanmasına engel teşkil etmez. Ancak %70 ve üzeri engelli aylığı alan kişi bu aylık türüne başvuruda bulunamaz.

Engelli Yakını Aylığı Ücreti

2019 yılı 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı aylık 480,08 TL olarak belirlenmiştir.Engelli Yakını Aylığı hak sahibi her ay PTT üzerinden ödemesini alacaktır. Ödeme planı ise hak sahibinin doğum yılının son rakamına göre yapılacaktır. Yani hak sahibinin doğum yılının son rakamı 0 ve 5 ile bitiyorsa ödeme günü ayın 5′ idir. 1 ve 6 rakamları ile bitiyorsa ayın 6′ sında ödeme alacaktır. 2 ve 7 ile bitiyorsa ödeme günü ayın 7’sindedir. 2 ve 8 ile bitiyorsa ayın 8′ indedir. 4 ve 9 ile bitiyorsa ise ayın 9’unda ödemesini alacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir