muhtaç asker ailesi yardımı

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı (MAAY) programına başvurular resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport dışında, askerlikle ilgili belgeler de dâhil olmak üzere, herhangi başka bir belge istenmez.

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı programına başvuru sırasıyla askerin resmi nikahlı eşi, asker evli değilse önce annesi, o da yoksa babası tarafından yapılır. Halihazırda asker olan kişi başvuru yapamaz. Başvuru, tercihen hak sahibinin kendisi veya zaruret halinde kendisi adına (ilgili belgeler hak sahibi tarafından doldurulmak üzere) 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır.

GENEL KOŞULLARG

Askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, halihazırda sosyal güvencesi olmayan; fakir ve muhtaç durumda olduğu mütevelli heyeti kararıyla tespit edilen, resmi nikahlı eşi veya anne/babası bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programından faydalandırılma sırasıyla; askerin eşi, anası ve babası ile sınırlandırılmıştır. Askerin kendisi, kardeşleri, büyük anne ve büyük babası vb. gibi yakınları bu yardım programından yararlanamaz.

Hükümlü ve tutukluların iaşe ve ibate giderleri, 1721 sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun kapsamında karşılandığından, bu durumda olanlar MAAY programından faydalanamaz.

Ayrıca, huzur evinde kalan kişilerin temel ihtiyaçları huzur evi tarafından karşılandığından, Muhtaç Asker Ailesi Yardım programından huzur evinde kalanlar da faydalandırılamaz.

Bu yardım programından sırasıyla eş, ana ve baba faydalandırıldığı için, bunlardan herhangi birisinin gaipliğine mahkemece karar verilmiş olması halinde, yardım programından faydalanma sırası gaip olandan sonraki kişiye geçer.

EŞE İLİŞKİN KOŞULLARE

Asker Eşi

Muhtaç Asker Ailesi Yardım programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli ise, sadece resmi nikahlı eşin başvurusu alınır ve yalnızca resmi nikahlı eş bu yardım programından faydalandırılır. Bu yardım programına başvuru sırasında, asker ile eşinin aynı hanede oturma veya aynı yerde ikamet etme şartı aranmaz.

Askerlik görevini yerine getiren kişi ile arasında resmi nikahı olmayan, halihazırda sosyal güvenceli olduğu ya da muhtaç durumda olmadığı tespit edilen eş bu yardımdan yararlanamaz. Eğer, askerlik görevini yerine getiren kişi ile resmi nikahlı eşi arasında boşanma davası açılmışsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar asker eşine ödeme yapılmaya devam edilir.

ANA VE BABAYA İLİŞKİN KOŞULLARA

MAAY programında, askere gitmiş veya gidecek olan kişi evli değilse veya resmi nikahlı eşi yoksa sırasıyla anası, ana yoksa babası faydalandırılır. Askerin anne veya babasının bu yardımdan faydalanması için, asker ile anne veya babasının aynı hanede yaşıyor olması şartı aranmaz. Ancak, bekar askerin anne ve babası resmi olarak boşanmışsa, asker resmi olarak kiminle birlikte yaşıyorsa (anne ya da baba) bu yardım programından o kişi faydalanır.

YARDIMIN FESHEDİLMESİ, DURDURULMASI VE YENİDEN BAŞLATILMASI

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde, yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

1. Askerlik görevi yapmakta olan kişinin resmi olarak askerlik görevinin bitmesi,

2. Askerlik görevi yapmakta olan kişinin vefatı,

3. Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) vefatı,

4. Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

5. Katılım tarihi zaman aşımı parametresi (12 ay-36 ay arası) içerisinde katılım tarihi bilgisinin gelmemiş olması,

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, yardım otomatik olarak feshedilir.

Ayrıca, üstte açıklanan durumların dışında;

6. Askerin kaçak durumda olması, hüküm giymesi veya hava değişimi raporu alarak istirahatte olması,

7. Yardımdan askerin eşi faydalanıyorsa; askerin eşinin sosyal güvenceye sahip olması,

8. Yardımdan anne veya baba faydalanıyorsa; anne veya babadan birisinin sosyal güvenceli olması,

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse, MAAY programı, otomatik olarak geçici süreli durdurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir