Elektrik Tüketim Desteği Yardımı

or

28/02/2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 01/03 2019 tarihinden itibaren Elektrik Tüketim Desteği verilmeye başlanmıştır.

Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanmak için vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaatta bulunması gerekmektedir. Vakıftan düzenli yardım alan vatandaşlar PTT üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Düzenli yardım alan kişi elektrik faturasını PTT’ ye götürecek gerekli indirim yapıldıktan sonra ödemesi gereken geriye kalan ücreti ödeyecektir.

En çok sorulan sorulardan biri de ”Evde Bakım Aylığı” alan kişiler bu yardımdan faydalanamayacaklar. Çünkü Elektrik Tüketim Desteği sadece SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINDAN düzenli yardım alan kişilere sağlanan bir haktır. Diğer kurumlardan alınan yardımlar fayda sahibi değildir.

Kimler Faydalanacak?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (EVEK), Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı (MAAY), Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ), Şartlı Eğitim – Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY), Çoklu Doğum Yardım Programı, Kronik Hastalık Yardım Programı, Engelli Aylıkları, Yaşlı Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı ile her ne ad altında olursa olsun hak sahipliği belirlenen düzenli yardım ve aylığı alan kişiler Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanacaklar.

Yararlanma Kriterleri

Elektrik tüketim desteği tahakkuk ettirilecek kişilerin destek programından faydalanabilmesi için;

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. SYD Vakıflarınca 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aylık veya düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerde bulunmak,
  3. Ödenecek faturanın serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki mesken abone grubuna ait olmak, kriterlerini birlikte sağlaması gerekir.

Hesaplama Nasıl Yapılacak?

  • Elektrik tüketim desteği ödeme hesabında hak sahibi adına her ay ;
  • 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat,
  • 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat,
  • 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat,

5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kilovatsaat, karşılığı tutarınca kaynak bulundurulur. Aktarılan tutarlar PTT şubelerince sadece destek programı için kullandırılır.

Hanede birden fazla düzenli yardımdan faydalanılması ya da aynı hanede birden fazla ailenin bulunması durumunda, her bir düzenli yardım veya aile için haneye birden fazla elektrik tüketim desteği sağlanmaz.