2019 YILI YARDIMLAR ÜCRET TABLOSU

2022 SAYILI KANUNA GÖRE AYLIKLAR

YAŞLI AYLIĞI: 601,41 TL

%40-%69 ARASI ENGELLİ AYLIĞI: 480,08 TL

%70 VE ÜZERİ ENGELLİ AYLIĞI: 720,12 TL

18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI: 480,08 TL

DÜZENLİ YARDIM PROGRAMLARI

EŞİ VEFAT ETMİŞ KADINLARA YÖNELİK YARDIM 2 AYDA 1: 550 TL

MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMI 2 AYDA 1: 550 TL

MUHTAÇ ASKER ÇOCUĞU YARDIMI 2 AYDA 1: 200 TL

ÖKSÜZ YETİM YARDIMI 2 AYDA 1: 200 TL

YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM PROGRAMI: 120 TL

KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI: 1305,97 TL

ŞARTLI EĞİTİM, SAĞLIK, GEBELİK YARDIMI

İLKÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİSİ: 35 TL

ORTAÖĞRETİM ERKEK ÖĞRENCİSİ: 50 TL

İLKÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİSİ: 40 TL

ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİSİ: 60 TL

ŞARTLI SAĞLIK YARDIM: 35 TL

ŞARTLI GEBELİK YARDIMI:35 TL

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI: 150 TL

DOĞUM YARDIMI

Türk Vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

G0(YEŞİLKART): Kişibaşına düşen gelir 0-852,79 TL Primi devlet tarafından ödenir.

G1: Kişi başına düşen gelir 852,79 ve üzeri ise aylık 76,75 TL ödeme yapar.

Düzenli merkezi yardımlar ücret tablosu yayınlanmış olup 2022 sayılı kanuna göre düzenlenmiş yardım programında değişiklikler olduğu göze çarpmaktadır. Yine ücret tablosunda düzenli yardım programında bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Ücret tablosunda göze çarpan çoklu doğum yardımı programında ise çocuğu 0-24 aylık arasında olması gerekmektedir. Bu yardım programı da ücret tablosunda 2019 yılında ilk kez yayımlanmıştır. Kronik hastalara yönelik yardım programı da ücret tablosunda bu yıl yayımlanmıştır.