2019 Yılı Muhtaçlık Sınırı

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik kanununa göre; muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan (Ocak-Haziran 2019 için 609,67 TL) fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu kanun kapsamındadır. Bu kanuna göre 2022 sayılı kanuna tabi olan engelli aylığı, engelli yakını aylığı, yaşlı aylığı, slikozis yardımı bu kapsamdadır.http://www.sosyalyardimci.com/engelli-ayligi/

Evde Bakım Aylığı İçin Muhtaçlık Sınırı

Evde bakım aylığında ise muhtaçlık hesaplaması farklı olup muhtaçlık sınırı 1.219,35 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca yakın zamanda başlatılan Kronik Hastalara Yönelik Yardım Programı muhtaçlık sınırı da 1.219,35 TL olarak belirlenmiştir.

2019 yılı Evde Bakım Aylığı ve Kronik Hastalara Yönelik Yardım programı ücreti 1.305,97 TL olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir