Şartlı Gebelik Yardımı

Şartlı Gebelik Yardım Programı, hak sahibi gebe kadınların gebeliğin başlangıcından, doğum da dahil olmak üzere, lohusalığın bitişine kadarki olan süreçlerinde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yaptırmaları koşuluyla, yardım almaya hak kazanılan bir şartlı nakit yardım programıdır.

Sağlanan Yardımlar

Şartlı Gebelik yardımı kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrol aylarında takip ve izlemlerini düzenli olarak yerine getiren hak sahiplerine gebelik, doğum ve lohusalık yardımları yapılmaktadır.

Bu kapsamda gebelik boyunca en fazla 9 aylık süreyle sınırlı olmak üzere, gebelik yardımı adı altında aylık 35 TL; canlı ya da ölü doğum fark etmeksizin hastanede doğum yapılması şartıyla doğum takibi ödemesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 75 TL; son olarak da canlı/ölü doğum fark etmeksizin gerçekleştirilen doğumdan sonra 2 aylık lohusalık süresince, lohusalık takibi ödemesi adı altında aylık 35 TL ödeme yapılır. Hak sahibinin gebeliğinin 9 aydan daha kısa sürmesi veya düşük yapılması durumunda, yalnızca doğum tarihine veya düşük yapılan tarihe kadar ödeme yapılır.

Başvuru

Şartlı Gebelik Yardım Programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvuru sırasında müracaatçılardan üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi kimlik, ehliyet veya pasaport ve kadının gebeliğini ispatlar belge dışında herhangi bir belge istenmemektedir. Başvuru, tercihen gebe kadının kendisi veya 18 yaş üzerindeki herhangi bir yakını tarafından yapılır. Ancak, gebe kişinin 18 yaşın altında olması durumunda resmi nikah şartı aranır.

Yararlanma Şartları

Şartlı Gebelik Yardım Programı kapsamında hak sahibi olabilmek için, yardım başvurusu yapan kişinin yaşadığı hanede sosyal güvenceli herhangi bir bireyin olmaması ve ilgili hanenin muhtaç durumda olduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmesi gerekir.

Şartlı gebelik sağlık yardım programından faydalanacak kadının, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen takip ve izlem dönemlerinde sağlık kontrollerini yaptırması gerekir. Buna göre, gebe kadının yaptırması gereken sağlık takip ve izlemleri aşağıdaki gibidir;

1. izlem 14. haftaya kadar (tespit ve izlem);

2. izlem 18-24 haftalar arasında;

3. izlem 28-32 haftalar arasında;

4. izlem 36-38 haftalar arasında,

olmak üzere, gebelik boyunca Sağlık Bakanlığı SağlıkNet sisteminde toplam 4 izlem takibidir.

Bunlardan birincisi; gebe kadın için birinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 1 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 1 numaralı takip bilgisi geldiğinde, bu izlem için dört takip tutarı kadar (4 x 35 TL= 140 TL) ödeme alınabilecektir.

İkinci izlem; gebe kadın için ikinci izlem takibi ödemesinin alınabilmesi için, 2 numaralı takip bilgisinin gelmesi gerekmektedir. 2 numaralı takip bilgisi geldiğinde, bu izlem için üç takip tutarı kadar (3 x 35 TL= 105 TL) ödeme alınabilecektir. Üçüncü izlem; gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 8’inci ayının başından 8’inci ayının sonuna kadar en az bir kere

sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

Dördüncü izlem; gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar yaptırılması gereken takiptir. Gebe bir bayan, gebeliğin 9’uncu ayının başından 9’uncu ayının sonuna kadar en az bir kere sağlık takibi yaptırırsa, aylık 35 TL olmak üzere, bu izlem için bir takip tutarı kadar (1 x 35 TL= 35 TL) ödeme alabilecektir.

Şartlı gebelik sağlık yardım programından bütün takiplerini düzenli ve tam olarak yaptıranlar en fazla 315,00 TL (9 izlem X 35 TL= 315 TL) yardım ödemesi alabilmektedirler.

Yardımın Feshedilmesi, Durdurulması ve Yeniden Başlatılması

Şartlı gebelik yardım programı kapsamında SYD Vakıfları tarafından hanenin muhtaçlık durumunun ortadan kalktığı durumunun sosyal inceleme raporu ile yerinde tespit edilmesi halinde yardımın Mütevelli Heyeti tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Bunun dışında Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilmese de;

1. Haksahibi kadının vefatı,

2. Yardımı alan kişinin (ödeme yapılan kişinin) ikametini ilgili SYDV dışına taşıması, (1 ay içerisinde yeni vakfa başvuru yapılıp, başvuru kabul edilirse, ödeme kaldığı yerden devam eder),

durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, otomatik olarak feshedilir.

3. Hak sahibinin kendisinin sosyal güvenceli olduğu,

4. Hak sahibinin içinde yaşadığı hanedeki herhangi birisinin sosyal güvenceli olduğu, durumlarının herhangi birisi merkezi sorgulamalar neticesinde tespit edilirse ilgili yardım, otomatikman geçici olarak durdurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir